Lambang dan Logo

 • Lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengambil unsur-unsur lambang Persyarikatan Muhammadiyah seperti termuat dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammdiyah.
 • Arti lambang Universitas Muhammadiyah Bengkulu:
  • Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian, kuning melambangkan kesejahteraan dan putih melambangkan kesucian dan keikhlasan
  • Segi lima teratai, bermakna:
   • Pelaksanaan rukun Islam;
   • Kewajiban shalat lima waktu; dan
   • Pengamalan Pancasila.
  • Dua garis bingkai, bermakna:
   • Kelima sudut menonjol keluar dan kelima sudut lekuk kedalam secara serasi dan seimbang mengingatkan pemenuhan tuntutan kesinambungan antara menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan memperdalam keimanan; dan
   • Jumlah tonjolan dan lekukan yang ditemukan pada bingkai (garis tebal dan tipis) berjumlah 20, mengingatkan sifat keagungan Allah SWT.
   • Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan,  keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah  di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
  • Matahari yang diapit dua kalimat syahadat yang bersinar kesegenap penjuru, bermakna:
   • Merupakan lambang persyarikatan Muhammadiyah; dan
   • Meningkatkan keharusan pengembangan dunia dan ilmu pengetahuan sebagai amal usaha Muhammadiyah yang mengutamakan tujuan akhir ilmu pengetahuan, harus mendatangkan manfaat bagi seluruh umat, karena Allah SWT semata.
  • Padi dan kapas, bermakna mengingatkan kerja Muhammadiyah dalam amal usahanya selalu menuju terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.